Turnaj v ledním hokeji o přeborníka města Velkého Meziříčí
Městská liga neregistrovaných 21. ročník
Zimní stadion ve Velkém Meziříčí
2023/2024

 


Organizace:
Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev, kteří si zvolili své zástupce do
organizačního výboru. Jsou to Milan Strádal, Vítězslav Novák, Zdeněk Studený a
Pavel Rosický. Poradní hlas má Petr Kopřiva


Podmínky soutěže:
Tato soutěž se hraje výhradně jen na občanské průkazy. Podmínkou pro účast hráče v
soutěži, aby byl zapsán na soupisce mužstva. Hráč nesmí nastupovat v
organizovaných soutěžích ČSLH (s výjimkou brankařů).
Během soutěže je možno hráče dopisovat na soupisku pouze p. Kopřivou, který
za dopsání nese plnou zodpovědnost (jedná se o hráče, kteří nenastoupili v
organizovaných soutěží ČSLH). Hráči se dopisují po skončení základní části.
Termín bude upřesněn. V tomto termínu je dovoleno hráčům přestupovat mezi
družstvy.
Věková hranice hráče v den utkání musí být nejméně 16 let.
V případě stížnosti nebo námitek k neoprávněnému startu hráče je stěžovatel
povinen předložit důkaz.
V průběhu sezony, pokud hráč odejde z městské ligy do registrovaných soutěží
(muži, dorost), tak všechny vítězné utkání, pokud se prokáže v nich hráč nastoupil,
se kontumují 5 : 0 !
Námitka proti startu soupeře musí být po utkání uvedena do zápisu o utkání.
Pokud družstvo uvádí jakoukoli námitku do zápisu o utkání, bude mu stržena
záloha 200,-. V případě oprávněnosti námitky se vklad vrací.
K soupiskám družstev uložených ve strojovně mají přístup pouze rozhodčí utkání, a
to pouze v případě konfrontace hráče.
Dojde-li ke změně termínu utkání pět a míň dnů před původním termínem, bude p.
Kopřiva informovat družstva emailem.


Výjimky:
Výjimka pro účast v soutěži se uděluje pouze brankařům, kteří hrají maximálně do
výše krajské souteže. Brankář však nesmí nastoupit jako hráč v poli pokud není na
soupisce mužstva, ale může být pouze na jedné. Družstva si mohou půjčit brankaře.


Výstroj:
Každý hráč hraje na vlastní riziko, přesto každý musí mít helmu, rukavice a chránič
holení. Zbytek výstroje je na zvážení. Povinnost je mít dresy stejné barvy (čísla
nejsou podmínkou). Pokud hráč bude mít dres jiné barvy, nebude připuštěn k utkání.


Zápis o utkání:
Zápis o utkání je k dispozici ve strojovně ZS. Domácí tým si vždy zápis vyzvedne ve
strojovně před utkáním.
Při vyplňování spolupracují manažeři obou týmů a rozhodčí a nesou plnou
zodpovědnost za pravdivost a čitelnost zápisu o utkání a soupisky.
Do 5 min. po utkání se vedoucí mužstva musí dostavit do kabiny rozhodčích, kde do
zápisu uvede střelce, podepíše zápis a vyplatí náhrady rozhodčím.


Rozhodčí:
Rozhodčí bude nominovat na utkání komise rozhodčích. Jejím předsedou je pan
Milan Strádal. Podmínkou nominování na zápas je, že rozhodčí musí být na listině
rozhodčích.
Pokud bude pískat jeden rozhodčí, náleží mu odměna 500,- Kč za zápas. Pískají-li
dva rozhodčí, každý obdrží 400,- Kč.
Dále při nedostavení se rozhodčího ML na utkání nově 400,- pokuta. Jako nedostavení se
k utkání se bere už příchod rozhodčího na ledovou plochu déle než po 20 minutách od
zahájení hry. Tato skutečnost bude uvedena v zápise druhým rozhodčím
Rozhodčím musí být starší 18 let nebo musí
vlastnit platnou licenci rozhodčího ledního hokeje. Rozhodčí si vyzvedne ve
strojovně ZS ukazatel skóre a zodpovídá za správné vyvěšení stavu na trestné lavici a
vrácení zpět po utkání do strojovny.
Pokud se nedostaví k utkání ani jeden nominovaný rozhodčí, jsou povinni vedoucí
mužstev zajistit rozhodčího (třeba z řad hráčů, diváků). Utkání musí být sehráno.


Pravidla hry:
Hraje se podle pravidel ledního hokeje.
Při nevhodném a nesportovním chování diváků, pokud bude prokazatelné, kterému
mužstvu fandí, bude příslušné mužstvo potrestáno dle Disciplinárního řádu.
Minimální počet hráčů je 5 plus brankař. Na střídačkách mohou být pouze 3 osoby v
civilu (trenér, asistent a vedoucí mužstva).
Čekací doba na soupeře je 10 minut od začátku utkání. V té době musí nastoupit 5
hráčů a ve výstroji oblečený brankář. Pokud to družstvo nestihne, vedoucí se
domluví, zda odehrají pouze přátelský zápas. Utkání bude kontumováno v
neprospěch proviněného mužstva. Pokud nebude sehráno ani přátelské utkání, musí
družstva zaplatit pronájem ledu.
V případě kontumace platí provinivší se tým celou hodnotu ledu, tedy i druhou polovinu za
soupeře!!!
Pokud odstoupí brankář z utkání, z jakéhokoliv důvodu /zranění, vyloučení/
nastupuje ihned náhradní brankář. Nemá-li ho družstvo k dispozici, tak spoluhráč
z pole. Čekací doba na převlečení hráče je 15 minut. Stane-li se tato situace před
koncem prvního poločasu, zbytek se dohrává ve druhém po úpravě ledu.
Utkání se z žádného důvodu nenastavuje ani neprodlužuje. Ani po dohodě manažerů
týmů. Pouze pro provedení nebo dokončení samostatného nájezdu /toto platí i o
poločasové přestávce/.
Vyhození puku hráčem na hráčskou lavici se netrestá menším trestem. Domácí tým je
povinen vyzvednout puky na rozcvičení a hru ve strojovně ZS a zodpovídá za jejich
úklid, jak na ploše, tak i za vystřelené mimo plochu a po utkání je vrací zpět do
strojovny ZS.
Hráč, který v průběhu jedné sezony obdrží tři vyšší tresty za fauly (ne nesportovní
chování), nebude moci do konce sezony nastoupit v ML.
Po zápase se můžou vedoucí týmů domluvit, případně vyjádřit k utkání v zápise po ukončení
zápasu. Tato výjimka bude pouze na zkušenou v období základní části. Pokud by se
zneužívala nebude již po základní části možná. O tomto rozhodne komise ML po zvážení po
základní části.
Omluvenky- minimálně 3 týdny dopředu a maximálně 3 za sezonu!
Finanční pokuty oddílů:
Viz příloha. Disciplinární řád.


Vklady:
Roční vklad za každé družstvo je 1.000,- Kč a bude vybíráno vždy před začátkem
soutěže. Z této částky budou hrazeny především poháry za umístění. Další vklad (po
sezóně bude vrácen) před zahájením soutěže je 1.500,- Kč za každé družstvo pro
případ, že se nedostaví k utkání, k zaplacení 1/2 pronájmu ledové plochy a k úhradě
disciplinárních trestů hráčů. Při třetím nedostavení se na zápas bude družstvo
vyloučeno ze soutěže. Dále se vybírá 1000,- manipulační poplatek. Celkem se bude
vybírat před sezónou 3.500,- Kč. Dojde-li k vyčerpání částky 1.500,- Kč za
disciplinární prohřešky, musí oddíl před dalším utkáním uhradit dalších 1.500,-
(zálohu) jinak bude vyloučen ze soutěže. Pokud se tým rozhodne během soutěže odstoupit celá záloha je nevratná !!! Peníze vybrané na pokutách, budou ve  fondu městské ligy.


Zápasy a systém soutěže:
Předpokládá se, že mužstva by hrála jednou za týden zápas v průběhu provozu ZS ve
Velkém Meziříčí. Přihlášeno je 21 týmů. Mužstva jsou rozdělena do dvou skupin,
Skupina A. 11.týmů a Skupina B. 10.týmů. V každé skupině se týmy utkají každý s
každým jednou. Poté se rozdělí na tři skupiny. V Extralize si týmy umístěné na 1.
7. místě zahrají o přeborníka ML dvoukolově. Družstva na 8.-14. místě si zahrají o
vítěze 1.ligy dvoukolově. Družstva na 15.-21. místě si zahrají o vítěze 2.ligy
dvoukolově. Po skončení ročníku 2023-2024 se udělá konečné pořadí týmů a
Čímž se předpokládá, že stávající model soutěže bude
platit i v ročníku 2024-2025.

 

O umístění po základní části v jednotlivých skupinách rozhoduje:

  • 1. Počet bodů.
  • 2. Vzájemný zápas.
  • 3. Celkové skóre.
  • 4. Při stejném rozdílu skóre větší počet vstřelených gólů.
  • 5. Los.

V případě minitabulky (stejný počet bodů u více týmů) rozhoduje počet bodů z minitabulky, následně skóre z minitabulky ze vzájemných zápasů a poslední kritérium je celkové skóre.

Po odehrání a sestavení pořadí po základní části se provede u všech týmů přepočet podílu, body/odehrané zápasy (př. 10 zápasů, počet bodů např. 20, výsledný koef 2,00).

Sestaví se pořadí 1 až 21.místo (výjimka viz. bod 2 níže). Následně se rozdělí nadstavbová část na 3 výkonnostní skupiny.

Kritéria pro určení zařazení jsou: 

  • 1. Koef po základní části.
  • 2. Do skupiny o titul automaticky postupují vždy první tři týmy ze skupiny A i B. Poslední účastník skupiny o titul vzejde porovnáním koef čtvrtého týmu skupiny A a B       
  • O ostatním pořadí a rozdělení do dalších skupin vždy rozhoduje koeficient.
  • 3.Při stejném koef pro porovnání mezi skupinou A a B (velmi nepravděpodobné), rozdíl celkového skóre s poměrem na počet odehraných zápasů.
  •  

O konecnem pořadí nadstavby:

1) vzájemné zápasy z nadstavby

2) rozdíl skóre ze vzájemných zápasů nadstavby

3) rozdil celkového skóre z nadstavby

4) větší počet vstřelených gólů celkového skóre nadstavby

5) umístění po ZČ KOEF

 


Hrací doba:
Utkání se hrají pouze na ZS Velké Meziříčí, není dovoleno jinde. Družstvo uvedené
jako první v obsazení, je považováno jako domácí. Má právo výběru barvy dresu a
střídačky. Druhý tým se musí přizpůsobit.
Hrací doba je 2 x 40 min hrubého času. 10 min rozbruslení. Přestávka 15 min s
úpravou ledu.
Při vyloučení hráče menším trestem (2 min) se počítají 3 min hrubého času, který se
počítá od okamžiku, až rozhodčí zahájí hru vhazováním. Pokud hráč obdrží vyšší
trest budou počítány 7 minut (5+OK) nebo pak 12 hrubého času při osobním trestu
(10 min).
Čekací doba na soupeře je 10 min. Dojde-li k jakémukoliv zdržení, domlouvají se
manažeři vzájemně na dalším postupu (mistrovské utkání se hrálo déle než byl
předpoklad). Je možné zkrátit hrací dobu 2x 40 min. Vedoucí mužstva zodpovídá za
nástup mužstva na led (stížnosti rolbařů, že hráči vstupují na led dříve, než je zmrzlý
led nebo je na něm ještě rolba).
Rezervaci ledu bude zajišťovat p. Vidlák a obsazení jednotlivých utkání
p. Kopřiva. Placení ledu si zajistí vždy domácí mužstvo po dohodě s hosty.
Rozpis jednotlivých utkání bude k dispozici na internetových stránkách
https://www.mestskaliga-vm.cz/rozpis-ledu/
Time (oddechový čas) si mužstva nesmí vybírat posledních 5 minut utkání a rovněž,
když je vyloučený hráč vlastního mužstva a soupeř hraje přesilovou hru. Pokud
vyloučený hráč zdržuje odchod na trestnou lavici, bude mu udělen další menší trest
za zdržování hry.
Na utkání není časoměřič – za otevření a zavření dvířek u trestné lavice zodpovídá
sám hráč! Pokud tak neučiní, bude mu udělen menší trest.
Veškeré dodatky pravidel a jejich změny, taktéž udělené tresty, střelci branek,
tabulka a další informace o ML budou zveřejňovány na int. stránkách
https://www.mestskaliga-vm.cz/. Organizační pracovník p. Kopřiva má
možnost kontroly oprávněnosti startu hráčů a jejich totožnosti.
Na jednotlivých bodech tohoto rozpisu spolupracovali manažeři jednotlivých
zúčastněných mužstev a zavázali se jej dodržovat.


Petr Kopřiva
zodpovědný za organizaci městské ligy